۳۰ درصد تخفیف اضافه در سبد Koton Kadın Erkek Tekstil
1 روز 2 ساعت 
Koton Kadın Erkek Tekstil
۵۰ درصد تخفیف اضافه در سبد Büyük Sezon İndirimi Kadın Erkek Tekstil
1 روز 20 ساعت 
Büyük Sezon İndirimi Kadın Erkek Tekstil
۲۰ درصد تخفیف اضافه در سبد DeFacto Kadın Erkek Çocuk Koleksiyonu
20 ساعت 
DeFacto Kadın Erkek Çocuk Koleksiyonu
۳۰ درصد تخفیف اضافه در سبد Boutiquen Kadın Tekstil
2 روز 21 ساعت 
Boutiquen Kadın Tekstil
۱۰ درصد تخفیف اضافه در سبد Derimod Deri Ceket
10 روز 20 ساعت 
Derimod Deri Ceket
۲۵ درصد تخفیف اضافه در سبد Join Us Kadın Tekstil
21 ساعت 
Join Us Kadın Tekstil
۳۰ درصد تخفیف اضافه در سبد Bilcee
21 ساعت 
Bilcee
۳۰ درصد تخفیف اضافه در سبد Dericompany Deri Ceket
13 روز 21 ساعت 
Dericompany Deri Ceket
۴۰ درصد تخفیف اضافه در سبد En İyi Kış Fırsatları Kadın Tekstil
10 روز 21 ساعت 
En İyi Kış Fırsatları Kadın Tekstil
۳۰ درصد تخفیف اضافه در سبد Etnik Esintiler Kadın Tekstil
21 روز 21 ساعت 
Etnik Esintiler Kadın Tekstil
۲۰ درصد تخفیف اضافه در سبد Brandy s
4 روز 21 ساعت 
Brandy s