19 روز 23 ساعت
Emsan
Emsan Fine Bone Camilla 61 Parça Yemek Takımı 600 10 01 0307

ست بشقاب, ست غذا خوری

تعداد:

4,969,000 تومان

4,141,000 تومان


توجه: این قیمت نهایی محصول نیست هزینه ترخیص به این مبلغ اضافه میشود

این کالا قبل از ارسال به ایران وزن شده و به مشتری جهت واریز اطلاع داده میشود.

هزینه ترخیص کیلویی ۴۰ هزار تومان است.