13 روز 1 ساعت
Emsan
Emsan Bella Gusto Elektrikli Çaycı Golden Pink 600 15 01 0068

چای -قهوه ساز

تعداد:

1,381,000 تومان

691,000 تومان


توجه: این قیمت نهایی محصول نیست هزینه ترخیص به این مبلغ اضافه میشود

این کالا قبل از ارسال به ایران وزن شده و به مشتری جهت واریز اطلاع داده میشود.

هزینه ترخیص کیلویی ۴۰ هزار تومان است.