19 روز 22 ساعت
Karaca
Karaca Copper Leaf 5li Mumluk Büyük 7 5x43 cm 153 01 01 3149

جاشمعی / شمعدان

تعداد:

188,200 تومان

169,000 تومان


توجه: این قیمت نهایی محصول نیست، هزینه ترخیص به این مبلغ اضافه می شود

این کالا قبل از ارسال به ایران وزن شده و به مشتری جهت واریز اطلاع داده می شود.

هزینه ترخیص کیلویی ۴۰ هزار تومان است.