13 روز 1 ساعت
Karaca
Karaca Stick Mumluk 37 cm Büyük Gold 153 01 01 3138

جاشمعی / شمعدان

تعداد:

135,400 تومان

121,000 تومان


توجه: این قیمت نهایی محصول نیست، هزینه ترخیص به این مبلغ اضافه می شود

این کالا قبل از ارسال به ایران وزن شده و به مشتری جهت واریز اطلاع داده می شود.

هزینه ترخیص کیلویی ۴۰ هزار تومان است.