13 روز 1 ساعت
Karaca
Karaca Copper Leaf Mumluk Orta 7 5x34 cm 153 01 01 3148

جاشمعی / شمعدان

تعداد:

176,200 تومان

157,000 تومان


توجه: این قیمت نهایی محصول نیست، هزینه ترخیص به این مبلغ اضافه می شود

این کالا قبل از ارسال به ایران وزن شده و به مشتری جهت واریز اطلاع داده می شود.

هزینه ترخیص کیلویی ۴۰ هزار تومان است.