۲ تا بخر ۳ تا ببر
زمان اتمام بوتیک:
 2 روز 10 ساعت