پرداخت هزینه


 

حتما بعد از پرداخت دکمه   تکمیل فراید خرید ✔︎   رو کلیک نمایید


درگاه پرداخت بانک ملت (به پرداخت)
درگاه پرداخت بانک اقتصاد نوین
درگاه پرداخت بانک صادرات (مبنا)
درگاه پرداخت بانک پارسیان